Таксономія МСФЗ

Відповідно до Закону УКраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”  суб’єкти, що становлять суспільний інтерес, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (надають фінансові послуги) складають та подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі (далі – таксономії звітності UA МСФЗ XBRL).

Порядком подання фінансової звітності № 547  визначено, що: складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР  , з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.