ПТ «Ломбард «Золотой Теленок» ТОВ «Казначей» і Компанія»