Повне Товариство «Ломбард Союз» ТОВ «Солідгруп»,ТОВ «Солідкомпанія»