Щодо змін при відступленні права вимоги за договорами

14 липня 2021 року вводяться в дію положення Закону України від 19 березня 2021 року №1349-IX«Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості» (далі – Закон), яким у тому числі внесено зміни до Закону України «Про споживче кредитування» та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

Внесені Законом зміни стосуються також і питання відступлення права вимоги. 

Звертаємо увагу ломбардів на те, що відповідно до внесених Законом змін, з 14  липня 2021 року, відступлення права вимоги допускається фінансовій установіякавідповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

У разіякщо особа, яка не є фінансовою установою, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу, набуває право вимогиза договоромпро споживчий кредит у результаті правонаступництва або відповідно до закону, така особане має права самостійно врегульовувати прострочену заборгованість та зобов’язана залучити до врегулювання простроченої заборгованості колекторську компанію.