Щодо подання фінансової звітності

                                                                                    ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Питання:

Чи подаються примітки до фінансової звітності та чи проставляється позначка у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств про подання приміток до фінансової звітності, що складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності?

Відповідь:

Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV, зі змінами та доповненнями, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Частиною другою ст. 11 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями, визначено, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 N 897 (далі – Декларація), передбачає заповнення таблиці "Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності".

Однією з форм фінансової звітності є Типова форма фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (далі – Форма N 5), затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 (далі – Наказ N 302), яка складається та подається всіма підприємствами, крім банків, бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до законодавства, та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (п. 7 Наказу N 302).

При цьому для підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, не встановлено окремої форми для приміток до фінансових звітів.

Згідно з п. 7 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) "Подання фінансової звітності" примітки до фінансових звітів містять інформацію на додаток до поданої у звіті про фінансовий стан, звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіті про зміни у власному капіталі та звіті про рух грошових коштів. Примітки надають описові пояснення чи детальніший аналіз статей, поданих у цих фінансових звітах, а також інформацію про статті, які не відповідають вимогам визнання в цих звітах.

Враховуючи викладене, примітки до фінансової звітності платниками податків, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, подаються у складі фінансової звітності як додаток до неї у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо). При цьому позначка про подання приміток до фінансової звітності, яка складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у таблиці "Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності" не проставляється.

 

Інформаційно-довідковий департамент Державної фіскальної служби України