Щодо оподаткування ПДВ операцій з реалізації ломбардом заставленого майна

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.06.2011 р. N 11306/6/16-1515-15
<...>
Відповідно до статті 572 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлене законом (право застави). Статтею 591 ЦКУ передбачено, що реалізація предмета застави, на який звернено стягнення, провадиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлене договором або законом. Аналогічна норма наведена також в статті 20 Закону України "Про заставу". У разі якщо заставодержатель – ломбард відповідно до укладеного з фізичною особою договору застави здійснює звернення стягнення на предмет закладу шляхом набуття на нього права власності (предмет закладу оприбутковується на баланс), то відповідно до пп. 4 п. 1 ст. 593 ЦКУ право застави в такому випадку припиняється.
Під постачанням товарів у підпункті 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Відповідно до підпункту "а" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.
Пунктом 197.12 статті 197 Кодексу звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення.
Таким чином, реалізація ломбардом власного майна, попередньо набутого у власність шляхом звернення стягнення, є операцією з постачання товару, яка відповідно до вимог пункту 185.1 статті 185 Кодексу підлягає оподаткуванню податком за ставкою 20 %. При цьому положення пункту 197.12 статті 197 Кодексу щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб’єктами підприємницької діяльності – приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (в тому числі іпотеку), на яке було звернено стягнення, до таких операцій не застосовуються.
У разі якщо ломбард відповідно до чинного законодавства та умов договору застави звернув стягнення на предмет застави та реалізував предмет застави (продав самостійно, у т. ч. до Держскарбниці НБУ, чи передав на реалізацію іншим особам, в тому числі на умовах договору комісії), не набуваючи на нього права власності та не оприбутковуючи на баланс, то в такому разі операція з реалізації майна фізичних осіб, приватних підприємців та інших осіб, які не є платниками податку на додану вартість, звільняється від оподаткування ПДВ на підставі пункту 197.12 статті 197 Кодексу.
З питання оподаткування вищенаведених операцій у період до 01.01.2011 р. слід зазначити, що відповідно до пункту 5.19 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" діяла аналогічна норма, яка могла застосовуватися платником податку на додану вартість за умови дотримання тих самих норм ЦКУ, Закону України "Про заставу", договорів та правил обліку. У разі дотримання вказаних умов та зайвого нарахування і сплати до бюджету податку на додану вартість ломбард має право на повернення цього податку бюджету шляхом подання заяви та уточнюючих розрахунків за цим податком до місцевого органу ДПС України з дотриманням строків давності (у т. ч. з метою подальшої сплати в рахунок податку на прибуток) згідно з ст. 43, 50 та 102 Кодексу та спільного наказу ДПАУ, МФУ, Держказначейства від 21.12.2010 р. N 974/1597/499 <...>.
  
Заступник голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України,
заступник Голови
О. Матвєєв