Щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій із сплати частини прибутку (доходу)…

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 12.04.2006 р. N 31-34000-20-7/7447

Міністерство фінансів України на запит щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій із сплати частини прибутку (доходу) повідомляє.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Первинним документом щодо визначення належної до сплати частини прибутку до бюджету є Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності, підписаний керівником господарської організації і головним бухгалтером. Належна до сплати зазначена у цьому розрахунку сума відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291, підприємствами-платниками відображається за дебетом рахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 641 "Розрахунки за податками".

Заступник Міністра
В. В. Регурецький