Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48.

Не набрав чинності.
Госкомитет финансового мониторинга. Приказ от 16.05.05г. №112 "О внесении изменений в приказ Госфинмониторинга от 13.05.05г. №48". Зарегистрирован в Минюсте 3.06.05г. под №616/10896.
Субъектам финмониторинга (кроме банков) разрешено передавать в Госфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих финмониторингу, на бумажных носителях по почте с уведомлением о вручении, если это осуществляется не систематически (не связаны между собой, не более 4 раз в году).
Ранее устанавливалось, что такая информация может быть передана на бумажных носителях в период до 1.01.05г.
В месячный срок с момента подачи 5-го сообщения субъект должен обеспечить предоставление информации на электронных носителях.

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 16 травня 2005 року N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 червня 2005 р. за N 616/10896

Відповідно до статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", пунктів 7, 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, НАКАЗУЮ:

1. Унести такі зміни до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715 (із змінами):

1.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити, що відомості щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державному комітету фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) в електронному вигляді каналами зв’язку або на магнітному носії та засвідчуються електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку. При цьому магнітний носій надається разом із супровідним листом".

1.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дозволити суб’єктам первинного фінансового моніторингу, крім банків, передавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення у разі, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення несистематично.

Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає повідомлення Держфінмоніторингу, які не є пов’язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).

Для цілей цього наказу повідомлення вважаються пов’язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полі 021 "Відомості про фінансові операції, пов’язані з обліковуваною (номер та дата запису в реєстрі, коментарі)" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів" на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу суб’єктом первинного фінансового моніторингу раніше.

У разі необхідності подання п’ятого та наступних повідомлень суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення Держфінмоніторингу на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення та місячний строк з моменту подання п’ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді".

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Турик С. Г.) спільно з Юридичним управлінням (Журавська Л. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України та його опублікування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В. М.

Голова
С. Г. Гуржій