Інформація про результати діяльності Асоціації за 2019 рік

Протягом 2019 року Асоціація «Всеукраїнська асоціація ломбардів» здійснювала діяльність відповідно до своїх установчих документів. Представник Асоціації постійно брав участь у засіданнях Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Асоціація …