Інфляційний звіт, квітень 2024 року

Інфляція помірно пришвидшиться у 2024 році – до 8,2%, але вже наступного року знизиться до 6%, а надалі – до 5%. Відновлення економіки триватиме, хоча й сповільниться цьогоріч до 3% передусім через значні руйнування в енергетичному секторі. У наступні два роки очікується пришвидшення зростання ВВП до 5,3% та 4,5% відповідно. Базовий сценарій прогнозу НБУ побудований на припущенні про зниження безпекових ризиків та нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті.

Як і раніше, НБУ прогнозує помірне пришвидшення інфляції цьогоріч та повернення її до цільового діапазону в наступному році

Очікується, що в найближчі місяці інфляція залишатиметься низькою, хоч і розвернеться в бік зростання. У ІІ кварталі вона повернеться до цільового діапазону НБУ 5% ± 1 в. п. та тимчасово вийде за його межі в другому півріччі. Прогноз НБУ передбачає пришвидшення інфляції до 8,2% за підсумками 2024 року. Це відбудеться як через тиск з боку витрат бізнесу на оплату праці та подальше відновлення споживчого попиту, так і через вичерпання впливу тимчасових чинників, що зумовили стрімкіше зниження інфляції на початку року. Йдеться, зокрема, про ефекти значних минулорічних врожаїв та м’якої зими цього року. 

Водночас послаблення зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики НБУ стримуватимуть зростання цін. Збереження керованої ситуації на валютному ринку дасть змогу утримувати інфляційні та курсові очікування під контролем, що, зі свого боку, створюватиме простір для подальшого зниження облікової ставки. Це підтримає розвиток кредитування та відновлення економіки за одночасного забезпечення захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення. Водночас НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків для інфляції й стійкості валютного ринку та за умови позитивних зрушень пришвидшить цикл зниження облікової ставки.

Зростання економіки у 2024 році буде стриманим, однак пришвидшиться в наступні роки

Економічне відновлення триватиме завдяки високій адаптивності українського бізнесу та населення. Цьому також сприятиме м’яка фіскальна політика, пожвавлення зовнішнього попиту, подальша розбудова експортних шляхів та зростання доходів домогосподарств. Однак негативний вплив війни на економічну активність залишається значним. Крім того, імпульс стрімкого зростання на низькій базі порівняння 2022 року поступово вичерпується.

НБУ прогнозує, що у 2024 році економічне зростання сповільниться до 3%, у тому числі через втрати енергетичної інфраструктури та очікуваний дефіцит електроенергії (близько 5%, за припущенням НБУ). У 2025–2026 роках зростання ВВП пришвидшиться завдяки стрімкішій нормалізації умов для економічної діяльності – до 5,3% та 4,5% відповідно. Цьому посприяють як поліпшення споживчих та інвестиційних настроїв, так і поступове повернення мігрантів та поступ у євроінтеграційних реформах. У результаті реальний ВВП наблизиться до свого потенційного рівня наприкінці 2026 року.

Відновлення економіки супроводжуватиметься поліпшенням зайнятості та зростанням доходів населення

Попит на робочу силу у 2024 році й надалі зростає, водночас пропозиція залишається обмеженою через подальшу міграцію за кордон, мобілізацію, потреби в адаптації ВПО та посилення диспропорцій на ринку праці. Швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття. Про поліпшення ситуації із зайнятістю свідчили результати опитувань населення. Як наслідок, НБУ поліпшив оцінки щодо рівня безробіття в минулому році – з 19% до 18,2%, а також прогноз на наступні роки.

Очікується, що у 2024 році рівень безробіття знизиться до 14,2%, а у 2025-2026 роках до 10-12%. Однак він все ще перевищуватиме показники до повномасштабного вторгнення через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграцію, нерівномірне відновлення за регіонами та галузями, а відтак – посилення невідповідності між потребами працедавців і навичками працівників.

Складнощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення доходів населення. Уже в наступному році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та зростатимуть надалі, зокрема через посилення конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями. Прогнозується, що цьогоріч доходи населення в реальному вимірі, тобто з вирахуванням інфляції, зростуть на 8,1%, а в наступні два роки ще на 6,5% та 3% відповідно.

Міжнародна допомога залишатиметься важливим джерелом фінансування бюджетного дефіциту та поповнення міжнародних резервів

НБУ зберігає незмінним прогноз дефіциту бюджету на 2024 рік на рівні 20,7% ВВП. Вагомим джерелом його покриття залишатиметься міжнародна допомога, яка цього року становитиме 37,9 млрд дол. США. В наступні роки очікується поступове зменшення зовнішнього фінансування – у 2025 році до 25,1 млрд дол. США, а у 2026 році – до 12,6 млрд дол. США. Однак, за прогнозом НБУ, розширення внутрішньої ресурсної бази на тлі швидкої нормалізації економіки та впровадження додаткових фіскальних заходів посприяють зменшенню дефіциту бюджету у 2025 році до 13,5%, а у 2026 році – до 7,5% ВВП.  

Значне міжнародне фінансування також дасть змогу Національному банку і далі покривати структурний дефіцит на валютному ринку. Надалі він поступово звузиться завдяки поступовій нормалізації функціонування економіки. Очікується, що інвестиційні та боргові залучення приватного сектору зростатимуть, а попит населення на іноземну валюту – зменшиться. В результаті обсяг міжнародних резервів коливатиметься в межах 39–44 млрд дол. США впродовж 2024–2026 років і буде достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Альтернативний сценарій прогнозу: економіка відновлюватиметься повільніше, однак інфляція відрізнятиметься несуттєво

Ключовим ризиком для прогнозу залишається повномасштабна війна. Вищі безпекові ризики і відповідно повільніше повернення економіки до нормальних умов функціонування матиме вагомий вплив на основні макропоказники.

За реалізації такого сценарію економіка у 2024-2025 роках відновлюватиметься повільніше порівняно з базовим сценарієм – на близько 3% щороку й лише у 2026 році зросте на 5,6%. Посилення диспропорцій на ринку праці на тлі гіршої ситуації з міграцією стримуватиме споживчу та ділову активність, збільшуватиме тиск на витрати бізнесу з оплати праці. Повільніше відновлюватимуться й промислове виробництво від завданих пошкоджень та посівні площі.

Основним чинником підтримки економіки стане триваліше збереження м’якшої фіскальної політики, ніж за базового сценарію. Дефіцит бюджету без урахування грантів у доходах становитиме 18% ВВП у 2025 році та 12% ВВП – у 2026 році. Більші бюджетні дефіцити у 2025-2026 роках фінансуватимуться додатковими як внутрішніми, так і зовнішніми запозиченнями. Зокрема, альтернативний сценарій передбачає міжнародну допомогу на рівні 28,7 млрд дол. США у 2025 році та 18,5 млрд дол. США у 2026 році.

Очікується, що за реалізації альтернативного сценарію споживча інфляція тимчасово пришвидшиться наприкінці 2024 року до 8,6%, проте в наступні роки також сповільниться до 5,0-5,5%. Отже, траєкторія інфляції буде подібною до базового сценарію, однак її забезпечення вимагатиме від НБУ суттєвіших витрат міжнародних резервів.

Джерело