Щодо порядку повідомлення НБУ про технічний збій або інші невідворотні обставини

Національний банк України розробив і пропонує до обговорення порядок повідомлення надавачем фінансових або супровідних послуг Національного банку про настання технічного збою або інших невідворотних обставин, які об’єктивно унеможливили проведення оцінювання кредитоспроможності споживача або подання інформації про споживчий кредит до бюро кредитних історій.

Пропонується встановити порядок для надавачів фінансових і супровідних послуг, який дасть змогу в простий спосіб повідомити та підтвердити факт настання технічного збою. Якщо не було проведено оцінювання кредитоспроможності споживача або не виконано обов’язок і не дотримано строків подання інформації про споживчий кредит до бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, через технічний збій або інші невідворотні обставини, Національний банк не буде застосовувати штрафні санкції відповідно до абзацу сімнадцятого частини другої статті 28 Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”.

У проєкті передбачено низку вимог стосовно надання інформації про технічний збій, а саме:

  1. Повідомлення про факт настання технічного збою або інших невідворотних обставин не пізніше ніж на другий робочий день із дня їх настання, а також перелік інформації, яка має надаватися під час такого повідомлення;
  2. Письмового підтвердження факту настання технічного збою або інших невідворотних обставин упродовж п’яти робочих днів із дня повідомлення про факт їх настання, а також перелік інформації, яка має зазначатися в такому письмовому підтвердженні.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 24 лютого 2024 року включно.

Джерело