Щодо змін до Правил організації статистичної звітності, котра подається до НБУ

Національний банк вніс зміни до  Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (далі – Правила № 120) та Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду (далі – Правила № 140). 

Унесення змін пов’язано з необхідністю приведення Правил № 120 та Правил № 140 у відповідність до змін у законодавстві України, а також забезпечення отримання Національним банком повноцінної інформації для здійснення регулювання та нагляду за банківським сектором і збереження фінансової стабільності. 

У змінах до Правил № 120 та Правил № 140 передбачено: 

  •  запровадження нового файла 21Х “Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервівˮ – для отримання від банків детальної інформації про обсяги примусово вилучених коштів та коштів санкційних осіб для використання під час розрахунку обовʼязкових резервів;
  •  запровадження нових файлів FR0 “Дані фінансової звітностіˮ, FR1 “Дані консолідованої фінансової звітностіˮ – для отримання від платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), операторів поштового зв’язку, установ електронних грошей даних фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності;
  •  внесення змін до файла 97Х “Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобівˮ – для отримання детальної інформації від еквайрів про використання в Україні платіжних карток для забезпечення оверсайту платіжних інструментів;
  •  унесення змін до файла 36Х “Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів” – для забезпечення формування даних статистичної звітності в розрізі країни походження товару та коду товару згідно з українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності щодо структури неотриманих / повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків та незавершених розрахунків, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку;
  •  запровадження подання 12 файлів в умовах особливого періоду – для здійснення функції безвиїзного нагляду за діяльністю банків з урахуванням ризик-орієнтовного підходу, оцінки і контролю за рівнем та обсягом проблемних активів банку,  здійснення оцінки платоспроможності населення тощо.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України  від 15 січня 2024 року № 6 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (далі – Постанова № 6). 

У Постанові № 6 визначено різні строки набрання чинності окремих пунктів змін до  Правил № 120 та Правил № 140. Це пов’язано з особливостями запровадження змін до того чи іншого файла з показниками звітності. Також установлено тестовий період для складання та подання файлів з показниками звітності, які раніше не подавалися до Національного банку. Заходи впливу за допущені помилки в даних звітності, які були подані впродовж тестового періоду, не застосовуватимуться.

Джерело