Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності

3 січня 2024 року Мінфін оприлюднив проєкт свого наказу «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності».

Проєкт наказу підготовлено з метою приведення Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 №433, у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

А саме у п. 2.12 Методрекомендацій уточнено, що у статті «Довгострокові фінансові інвестиції» також виділяється (окремо відображається) заборгованість за внесками до статутних капіталів суб’єктів господарювання, на яку зменшується сума інших фінансових інвестицій.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можна надавати протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення на вебсайті Мінфіну у письмовій та/або електронній формі за адресою: Міністерство фінансів України, 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11,  e-mail: kovtun@minfin.gov.ua.

Джерело