Обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на добу: підписано закон

21 грудня Президент підписав законопроєкт №9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг за основу. Поки що текст закону не оприлюднений. Законопроєктом пропонувалося:

  1. Зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
  2. Наділити Національний банк повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, застосовувати професійне судження при здійсненні нагляду у сфері споживчого кредитування, в тому числі контролю за дотриманням законодавства про рекламу фінансових послуг, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки.
  3. Заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит.
  4. Встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності).
  5. Запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом», визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту.
  6. Вивести нормативно-правові акти Національного банку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг з-під сфери дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  7. Заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін).

Джерело