Щодо оновлення порядку безвиїзного нагляду за учасниками ринку небанківських фінансових послуг

Національний банк оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг відповідно до вимог нових законів України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, “Про страхування” та “Про кредитні спілки”, які вводяться в дію з 1 січня 2024 року. 

Нове Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових і супровідних послуг (далі – Положення) передбачає розширення переліку осіб, охоплених наглядовою діяльністю. До таких осіб, починаючи з 1 січня 2024 року, належатимуть:

  • страховики, кредитні спілки, фінансові компанії, ломбарди та їх відокремлені підрозділи; 
  • небанківські фінансові групи та їх учасники;
  • надавачі супровідних послуг та їх відокремлені підрозділи (крім колекторських компаній, бюро кредитних історій та юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою);
  • власники істотної участі, ключові учасники у структурі власності, афілійовані та споріднені особи надавачів фінансових послуг;
  • іноземні учасники ринку фінансових послуг, які здійснюють діяльність з надання фінансових та/або супровідних послуг в Україні;
  • особи, які у встановленому чинним законодавством порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам фінансових послуг.

Положення також передбачає:

1) інструменти як безвиїзного пруденційного нагляду, так і нагляду за ринковою поведінкою (крім питань нагляду за дотриманням прав споживачів фінансових послуг, які регулюються окремим нормативно-правовим актом); 

2) застосування ризик-орієнтованого підходу до нагляду з урахуванням:  

  • особливостей виду діяльності надавачів фінансових / супровідних послуг; 
  • характеру і обсягів послуг, що надаються;
  • системної важливості / значимості надавача;
  • наявних ризиків під час здійснення фінансових / супровідних послуг або внаслідок участі у фінансовій групі;

3) розширення переліку можливих дій за результатами безвиїзного нагляду: 
крім заходів впливу Національний банк зможе, зокрема, застосовувати коригувальні заходи і заходи раннього втручання.

Порядок взаємодії та обміну інформацією з об’єктами нагляду не зазнав суттєвих змін порівняно з існуючими на сьогодні вимогами. 

Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг затверджено постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2023 року № 162 та набирає чинності з 01 січня 2024 року.

Джерело