Обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% на добу: прийнято закон

22 листопада ВРУ прийняла у ІІ читанні законопроєкт №9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Законопроєктом пропонується:

  • зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством;
  • наділити Національний банк повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, застосовувати професійне судження при здійсненні нагляду у сфері споживчого кредитування, в тому числі контролю за дотриманням законодавства про рекламу фінансових послуг, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;
  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит;
  • встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);
  • запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом», визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту;
  • вивести нормативно-правові акти Національного банку, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг з-під сфери дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  • заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін).

Джерело