Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами

Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами (далі – Положення). 

Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про Національний банк України” і “Про фінансові послуги та фінансові компанії”. Вимоги Положення поширюються на контролерів та учасників небанківських фінансових груп, а також на осіб, які мають намір стати контролерами таких груп.

У Положенні, зокрема, визначено:

  • порядок ідентифікації, визнання та припинення визнання Національним банком небанківської фінансової групи;
  • вимоги до відповідальної особи групи та порядок її погодження Національним банком;
  • вимоги до структури власності групи та систем корпоративного управління, внутрішнього контролю і управління ризиками;
  • вимоги щодо дотримання пруденційних вимог, складання та подання звітності і необхідної інформації Національному банку для здійснення нагляду;
  • уточнений склад та оновлені форми консолідованої та субконсолідованої звітності групи тощо.

Згідно з Положенням Національний банк має право вимагати від піднаглядних фінансових установ, учасників груп, відповідальних осіб та контролерів надання інформації для підтвердження або спростування інформації про існування групи, отриманої в межах нагляду, та вживати заходів для ідентифікації груп.

Для виконання своїх повноважень Національний банк, зокрема, звертається за потреби до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб, іноземних органів нагляду.

За порушення вимог Положення Національний банк має право застосувати до групи та її учасників, а також відповідальних осіб заходи впливу відповідно до чинного законодавства. 

Положення набере чинності з 01 січня 2024 року, водночас для учасників ринку буде передбачено піврічний перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог до 01 липня 2024 року. 

Із набранням чинності Положенням втратить чинність постанова Правління Національного банку України від 02 грудня 2021 року № 128 “Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами”. 

Водночас процедури ідентифікації, визнання та припинення визнання груп, розпочаті до набрання чинності Положенням, будуть завершуватися з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку, які діяли на дату початку таких процедур.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 11 грудня 2023 року на електронну адресу: nbfi.regulations@bank.gov.ua або на поштову адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Джерело