Фінансовий результат банківського сектору: за 9 місяців 2023 року 110 млрд грн прибутку

Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2023 року отримали 109,9 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості сектору залишається зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів. 

Операційний дохід банків за дев’ять місяців зріс на 17,9% р/р, чистий процентний дохід – на 38,7% порівняно з показником січня – вересня минулого року. Незважаючи на збільшення процентних витрат унаслідок підвищення процентних ставок за депозитами, процентні доходи зросли суттєвіше.

Чистий комісійний дохід за січень – вересень зріс на 5,4% р/р. Темпи його зростання поступово сповільнювалися, зокрема через слабке нарощення операцій з платіжними картками. 

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви збільшився на 23,9% р/р – до 139 млрд грн.

Відрахування в резерви під збитки від активних операцій знизилися порівняно з показниками минулого року на 94,2%. Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви під кредити на 104 млрд грн. 

Рентабельність капіталу сектору на 1 жовтня 2023 року становила 56,9% порівняно з 4,3% рік тому. Нарахований за дев’ять місяців податок на прибуток перевищив відповідний річний показник історично найприбутковішого 2021 року.

Станом на 1 жовтня 2023 року лише шість банків із 63 платоспроможних установ були збитковими із сукупним збитком 155 млн грн. 

За попередніми результатами оцінки стійкості банки в цілому адекватно оцінюють кредитні ризики, проте можливі коригування окремими установами оцінки активів та сформованих резервів можуть вплинути на річні показники прибутковості.

Джерело