Щодо правил подання звітності про активні операції

Національний банк оприлюднив проєкт Правил подання звітності про активні операції, на сьогодні триває збір зауважень та пропозицій від учасників ринку.

Проєкт Правил розроблено на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» (далі – Закон про фінансові послуги) та з метою отримання Національним банком звітності від учасників фінансового ринку, які проводять активні операції, для здійснення нагляду за їх діяльністю та оцінки ефективності управління кредитним ризиком. У Проєкті правил визначено загальні вимоги до формування звітності про активні операції, порядок її підписання та подання до Національного банку. 

Респонденти, що подають звітність

Звітність про активні операції подають до Національного банку такі респонденти: 

  • банки України; 
  • фінансові компанії, що мають право надавати хоча б одну з фінансових послуг, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 29 Закону про фінансові послуги, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит, надання гарантій, факторинг, фінансовий лізинг;    
  • кредитні спілки.

Звітна інформація

Звітність про активні операції містить інформацію про: 

  • операції за видами фінансових послуг, визначеними в пунктах 2, 4-6 частини першої статті 4 Закону про фінансові послуги; 
  • операції з цінними паперами, дебіторською заборгованістю, похідними фінансовими інструментами (деривативами);
  • операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках;
  • боржника та осіб, пов’язаних з боржником та активною операцією.

Вимоги до формування звітності

Встановлено вимоги до формування звітності про активні операції, які складаються з:

  • наборів даних;
  • реквізитів звітності про активні операції;
  • довідників та їх значень, що використовуються для складання звітності про активні операції.

Перелік реквізитів звітності про активні операції визначено для кожного з типу респондентів в окремих додатках.  

Формат підписання та подання звітності

На звітність про активні операції, що подається банками, накладається електронний підпис Національного банку. На звітність про активні операції, що подається фінансовими компаніями та кредитними спілками, накладається кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Звітність про активні операції подається до Національного банку у форматі JSON та має відповідати формалізованому опису, визначеному в JSON-схемі.  

Критерії подання звітності

Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобов’язань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює 50 тисяч гривень і більше (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку, установленим на перший робочий день місяця, наступного за звітним), і надалі подається до повного припинення зобов’язань за цим боржником.

Ознайомитися з матеріалами до обговорення можна за посиланнями: 

Зауваження та пропозиції до проєкту Правил можна надати до 23 листопада 2023 року, надіславши їх на електронну адресу: pravila.zvitnist@bank.gov.ua.

За матеріалами