Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ щодо надання коштів у позику

Національний банк уточнив додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику, в тому числі на виконання норм Закону України “Про платіжні послуги”.

У Положенні про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затвердженому постановою Правління Національного банку від 03 листопада 2021 року № 113 (далі – Положення № 113):

  • уточнено рахунок, на який споживачеві – стороні договору може здійснюватися перерахування коштів у рахунок кредиту;
  • уточнено вимоги до договорів, що укладаються в електронній формі;
  • оновлено вимоги до договірних умов щодо списання коштів із рахунку споживача – сторони договору на користь кредитодавця (якщо такі передбачені);
  • доповнено перелік недобросовісних умов договору.

Зазначені зміни посилять захист прав споживачів під час укладання договорів споживчого кредитування, а також убезпечать учасників договірних відносин від неналежної комерційної практики та шахрайських дій.

Зміни до Положення № 113 затверджені постановою Правління Національного банку від 18 жовтня 2023 року № 131 “Про затвердження Змін до Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит)” та набирають чинності з 21 жовтня 2023 року.

У постанові передбачено перехідний період 1 місяць для приведення договорів небанківських кредитодавців у відповідність до затверджених змін.

Джерело