Щодо оприлюднення переліку суб’єктів аудиторської діяльності

01 січня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні» від 20 вересня 2022 року № 2597-IX, яким внесено зміни до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон).

Відповідно до Закону, держателем та адміністратором Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) з 01 січня 2023 року є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД), який забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру, а також здійснює його адміністрування. Як зазначено на вебсайті ОСНАД, інформація про суб’єктів аудиторської діяльності зараз актуалізується, сторінка вебсайту щодо Реєстру на стадії розробки.

На офіційному вебсайті ОСНАД у підрозділі «Корисна інформація» розділу «Реєстр» оприлюднено «Перелік суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» (станом на 26.01.2023) та «Перелік суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» (станом на 20.01.2023).