Затверджено річний план проведення інспекційних перевірок НФУ на 2023 рік

Національний банк України відповідно до вимог статті 30 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” затвердив річний план проведення інспекційних перевірок на 2023 рік. Перевірки заплановано провести у 24 страхових компаніях, 7 кредитних спілках, трьох фінансових компаніях та одному лізингодавці.

План проведення інспекційних перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг на 2023 рік складено на основі ризик-орієнтованого підходу. Також регулятор ураховував принцип пропорційності щодо визначення інтенсивності наглядових дій та критерії, за якими було оцінено ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, а також їх суспільну важливість.

З детальним переліком установ можна ознайомитись за посиланням

Звертаємо увагу на те, що регулятор не виключає можливості проведення позапланових перевірок учасників ринку небанківських фінансових послуг. Необхідність додаткових інспекційних заходів визначатиметься на підставі результатів наглядових дій.