Уточнено процедуру анулювання ліцензій та ознаки ризикової діяльності для небанків

Національний банк України на період дії воєнного стану уточнив:

 • процедуру анулюванням ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг;
 • перелік ознак, що свідчать про здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності. 

Це зроблено з метою посилення захисту інтересів вкладників та кредиторів небанківських фінансових установ, а також юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Щодо анулювання ліцензії  

Рішення про анулювання ліцензії може бути ухвалене за наявності, зокрема, однієї з таких підстав:

 • невиконання надавачем фінансових послуг розпорядження, рішення Національного банку про усунення виявлених порушень ліцензійних умов;
 • повторного порушення надавачем фінансових послуг ліцензійних умов;
 • виявлення факту (фактів) здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності;
 • відмови надавача фінансових послуг у проведенні перевірки Національним банком;
 • невідповідність структури власності надавача фінансових послуг або власників істотної участі в ньому вимогам законодавства України;
 • застосування Національним банком два та більше разів протягом року заходів впливу за порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) та інших.

Окремо уточнено порядок та умови анулювання ліцензії у період дії воєнного стану. Так, керівники надавачів фінансових послуг запрошуватимуться для участі в засіданні Правління Національного банку чи Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, на якому розглядається питання про анулювання ліцензії. Це дасть їм змогу оперативно надати заперечення або необхідні пояснення. 

Щодо переліку ознак, які свідчать про здійснення ризикової діяльності

Національний банк уточнив перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку про здійснення надавачем фінансових послуг ризикової діяльності.

Зокрема, такі ознаки уточнено для: 

 • усіх небанківських фінансових установ та юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги;
 • кредитних спілок;
 • страховиків;
 • фінансових компаній.  

На період дії воєнного стану не застосовуються ознаки ризикової діяльності, перелік яких зазначений у Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 лютого 2021 року № 12 (зі змінами). 

Ці та інші зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2022 року № 247 “Про затвердження Положення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”, що набирає чинності 27 грудня 2022 року та діє до моменту припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Джерело