Щодо оцінки майнового стану фізичної особи – учасника ломбарду – власника істотної участі на виконання Постанови №177

Інформація щодо майна (активів), що належить фізичній особі на праві власності (є спільною сумісною власністю подружжя), визначається з урахуванням таких вимог:

До складу майна може бути включене будь-яке майно, уключаючи

  • нерухоме майно,
  • кошти, розміщені на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні та за кордоном,
  • транспортні засоби,
  • цінні папери,
  • майнові права на частки в статутних капіталах юридичних осіб, за винятком майна, на яке було накладене обтяження на підставі закону, договору чи рішення суду, акції/частки в статутних капіталах юридичних осіб, які перебувають у стадії припинення/ліквідації, щодо яких установлено режим зовнішнього управління та/або розпочато справу про визнання їх неплатоспроможними (банкрутами).

Запитання

Чи вважаються майном для підтвердження майнового стану  фізичної  особи – власника істотної участі або фінансового стану юридичної особи – власника істотної участі корпоративні права такої особи (осіб) в ломбарді?

Якщо так, то яким чином вони мають бути зазначені?

Відповідь

Так, корпоративні права  вважаються майном для підтвердження майнового стану  фізичної  особи – власника істотної участі в ломбарді або юридичної особи – власника істотної участі. Для юридичних осіб – визначаються згідно облікової політики підприємства згідно МСФЗ