Нагадування щодо зняття з обліку відокремлених підрозділів ломбардів у Держфінмоніторингу України

11 листопада 2021 року на сайті Національного банку України була розміщена інформація щодо необхідності суб’єктам первинного фінансового моніторингу – небанківським установамдо 27 листопада 2021 року зняти з облікув Держфінмоніторингу України всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію з фінансового моніторингу.

В інформаційному повідомленні Національного банку України зазначено, що таку рекомендацію надав Держфінмоніторинг України у зв’язку з набранням із 27 листопада 2021 року чинності наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (далі – Порядок). Порядком не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу, що  унеможливить подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію з фінансового моніторингу.

Звертаємо увагу ломбардів на те, що 9 лютого 2021 року Асоціація на своєму сайті розмістила інформацію з рекомендацією зняти з обліку у Держфінмоніторингу України свої відокремлені підрозділи, яким не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу інформацію з фінансового моніторингу.

Також Асоціацією було зазначено наступне:

1. Для зняття з обліку відокремлених підрозділів, яким ломбардом не надано дозвіл самостійно подавати до Держфінмоніторингу України інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу, ломбарди повинні подати на адресу Держфінмоніторингу по кожному такому підрозділу форму №1-ФМ, оформлену відповідно до чинної, на сьогодні, Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24 (із змінами) (далі – Інструкція).

2. Враховуючи, що відокремлені підрозділи знімаються з обліку не у зв’язку з прийняттям ломбардом рішення про припинення їх діяльності вважаємо за доцільне у полі 369 «Підстави для припинення або відновлення діяльності» форми №1-ФМ зазначати наприклад таку підставу «Протокол Загальних зборів Учасників № __ від __.__.2021р. про зняття з урахуванням постанови КМУ № 850 з обліку відокремленого підрозділу, якому не надано дозволу самостійно подавати інформацію, пов’язану з проведенням фінансового моніторингу». При цьому, з урахуванням Інструкції у полі 361 необхідно зазначати «0000» (чотири нулі), а у полях (в усіх клітинках полів) розділу V форми №1-ФМ проставити символ «–» (прочерк).

Усі інші розділи та поля форми №1-ФМ заповнюються відповідно до Інструкції.