Щодо необхідності внесення змін в текст договорів фінансового кредиту не пізніше 19.01.2020 року

Шановні учасники Асоціації!

У зв’язку із прийняттям  Закону України від 20.09.2019 року,  № 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" та внесенням  змін до  статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка визначає вимоги до договорів про надання фінансових послуг (далі – Зміни),

необхідно доповнити текст договору фінансового кредиту наступним:

 «Будь-які пропозиції Позичальнику  про зміну істотних умов Договору здійснюються протягом _________ днів з дати його укладання, шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.»

Крім цього враховуючи те, що згідно Змін, обов’язок доведення того, що примірник договору (змін до договору) був переданий клієнту, покладається на особу, яка надає фінансову послугу, рекомендуємо в кінці (унизу) Договору, ПІСЛЯ строки його підписання клієнтом, необхідно зазначити:   

«Цим підписом засвідчую, що  примірник укладеного Договору мені надано до початку надання фінансової послуги _____________________ (підпис)»

 Означена фраза може бути написана власноручно клієнтом на примірнику Договору ломбарду.

 Вищезазначені рекомендації мають бути внесені до тексту договорів фінансового кредиту не пізніше 19.01.2020 року.