Щодо оцінки ризиків використання ринків небанківських фінансових послуг для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

З метою підготовки ефективних методичних рекомендацій щодо впровадження надійної системи побудови та забезпечення функціонування системи управління ризиками небанківськими фінансовим установами, у тому числі ломбардами, Нацкомфінпослуг звернулась до Асоціації з проханням надати до 1 вересня поточного року відповідну інформацію шляхом заповнення анкет та форм розроблених Нацкомфінпослуг.

З метою надання узагальненої інформації та з метою можливого зниження відповідними державними органами оцінки ризиків використання ломбардів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення просимо Вас заповнити відповідні форми (дод. 1 та 2) і анкети (дод. 3 та 4), які можна отримати за допомогою електронної пошти, та направити їх до Асоціації до 20 серпняпоточного року у паперовому або електронному вигляді.

Отримана Асоціацією від ломбардів інформація (заповнені анкети та форми) не буде направлятись до Нацкомфінпослуг, а буде використана Асоціацією виключно для підготовки (заповнення відповідних даних/інформації анкет та форм) та надання від імені Асоціації узагальненої знеособленої інформації. Отримана інформація від ломбардів буде мати обмежений доступ та використана виключно працівниками Асоціації, які будуть займатись підготовкою узагальнених анкет та форм.

Звертаємо увагу на скорочення, які вживаються в анкетах та формах:

ПВК/ФТ– запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;

ВК/ФТ– легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму;

ВК – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

ФТ – фінансування тероризму;

КБВ– кінцевий бенефіціарний власник;

СПФМ– суб’єкт(и) первинного фінансового моніторингу;

СДФМ– суб’єкт(и) державного фінансового моніторингу;

Предикатний злочин– суспільно небезпечне  протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (зокремавключаючи, але не обмежуючись: незаконна торгівля наркотиками, незаконний продаж викраденими або іншими товарами, корупція та хабарництво, шахрайство, підробка/піратство товарів та контрабанда).

 

Заздалегідь вдячні за розуміння та надану інформацію!