Щодо змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті

 

Щодо змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті

 

15 лютого 2019 року, набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 12 лютого 2019 року N 37 “Про затвердження Змін Положення про ведення касових операційу національній валюті” (далі – Постанова N 37).

 З урахуванням норм Постанові № 37, внесено наступни зміни до Постанови НБУ 148 від 17 грудня 2017 року "Про  затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні",  а саме:

· уточнено норми щодо оприбуткування готівки при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій(далі – РРО).

     Зокрема, надається можливість оприбуткування готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, шляхом забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом трьох років і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (книги обліку розрахункових операцій– у разі її використання); 

· розширено перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000 гривень. 

     Тепер такі обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці та на використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій;

· уточнено поняття відокремлених підрозділів суб’єктів господарювання.

     Визначено, що це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції. 

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо про необхідність внесення змін до Порядку оприбуткування готівки в касі установи/підприємства.


Отримати методичний матеріал у новій редакції можна за допомогою електронної пошти звернувшись до Виконавчого апарату Асоціації. 


Методичні матеріали надаються учасникам Асоціаціі за умови відсутності заборгованості по сплаті членських внесків