Зміни до вимог публікації річної фінансової звітності фінансових установ (набувають чинності з 01.01.2019 року).

У відповідності до ст. 14. Закону України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  від 16.07.1999 року,  № 996-XIV:

 «Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).»

Вказана норма набирає чинності з 01 січня 2019 рок  згідно із  Законом України від 05.10.2017 р. N 2164-VIII.

 У відповідності  до пункту 2.6. Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 04.11.2004,  № 2740:

«До 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.»

Отже, у 2018 році діє старий порядок оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком шляхом публікації у періодичних або неперіодичних виданнях та розміщенням на веб-сторінці ломбарду .