Щодо готівкових розрахунків

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 13.09.2016 р. N 50-0004/76522
Про готівкові розрахунки

Національний банк України розглянув лист щодо граничної суми готівкових розрахунків між підприємствами – юридичними особами і повідомляє таке.

Пунктом 1 постанови Правління НБУ від 06.06.2013 р. N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" установлено граничні суми розрахунків готівкою, зокрема підприємств (підприємців) між собою – у розмірі 10000 гривень.

Згідно з пунктом 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі – Положення), затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. N 637 , підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами понад установлені граничні суми через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.

При цьому відповідно до пункту 2.5 глави 2 Положення якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів – безготівковими.

Отже, у разі якщо одне підприємство – юридична особа розрахувалося за товари (послуги) з іншим підприємством – юридичною особою готівкою в розмірі 12000 грн. шляхом внесення цих коштів до каси банку, це не буде суперечити вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо граничних сум розрахунків готівкою.

Одночасно зазначаємо, що згідно з підпунктом 19 1.1.4 , підпунктом 20.1.10 та пунктом 41.1 Податкового кодексу України контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють органи доходів і зборів.

Відповідно до статті 163 15 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу – підприємця, посадових осіб юридичної особи.

 

Заступник Голови
Національного банку України

Я. Смолій