Затверджено новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати податків та зборів

Шановні учасники Асоціації!
1 вересня 2015 року набув чинності новий   Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (затверджено Наказом Міністерства фінансів України 24 липня 2015 року, N 666).

Текст документа.

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів


1. При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле N 1:

друкується службовий код (знак) "*" (ознака платежу);

поле N 2:

друкується розділовий знак ";";

друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле N 3:

друкується розділовий знак ";";

друкується один з нижченаведених реквізитів:

1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);

поле N 4:

друкується розділовий знак ";";

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля "Призначення платежу" електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу ";" не допускається.

У разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Державної фіскальної служби України (далі – територіальні органи ДФС), поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5:

друкується розділовий знак ";";

друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6:

друкується розділовий знак ";";

друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле N 6 не заповнюється;

поле N 7:

друкується розділовий знак ";".

Резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (далі – органи Казначейства) (територіальними органами ДФС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

3. Приклади заповнення поля "Призначення платежу" в розрахунковому документі:

1) сплата суми грошового зобов’язання з ПДВ підприємством "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559:

*

;101

;20120559

;ПДВ за березень

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

2) сплата підприємством "Прилад" суми грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за відокремлений підрозділ "Космос", що має код за ЄДРПОУ 30110239:

*

;101

;30110239

;податок на прибуток за 2 кв. за відокремлений підрозділ "Космос"

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата (підприємство "Космос", що має код за ЄДРПОУ 30110239);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

3) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Казначейства за платіжними дорученнями, сформованими на підставі висновків органів ДФС.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі повернення платнику (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559) коштів, надміру сплачених з податку на прибуток. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку від 15 березня 2014 року N 255:

*

;107

;20120559

;повернення надміру сплаченої суми податку на прибуток

;15.03.2014

;255

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("107" – повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому повертаються кошти (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку ("15.03.2014");

6 – реєстраційний номер висновку ("255");

7 – не заповнюється;

4) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Казначейства за платіжними дорученнями, оформленими на підставі висновків територіальних органів ДФС.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати ПДВ підприємством "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку від 15 березня 2014 року N 625:

*

;108

;20120559

;перерахування коштів з податку на прибуток у рахунок сплати ПДВ

;15.03.2014

;625

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("108" – перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому здійснюється перерахування коштів з податку на прибуток у рахунок ПДВ (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку ("15.03.2014");

6 – реєстраційний номер висновку ("625");

7 – не заповнюється;

5) відшкодування ПДВ за висновками територіальних органів ДФС.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі відшкодування ПДВ підприємству "Космос", що має код за ЄДРПОУ 15120560, згідно з висновком від 19 квітня 2014 року N 125:

*

;110

;15120560

;відшкодування ПДВ за декларацією за березень

;19.04.2014

;125

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("110" – відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому здійснюється відшкодування ПДВ (підприємство "Космос", що має код за ЄДРПОУ 15120560);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку ("19.04.2014");

6 – реєстраційний номер висновку ("125");

7 – не заповнюється;

6) перерахування до бюджету Державною казначейською службою України (далі – Казначейство України) ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі перерахування до бюджету Казначейством України ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ підприємству "Космос", що має код за ЄДРПОУ 15120560:

*

;242

;15120560

;перераховано до бюджету ПДВ у системі електронного адміністрування, реєстраційний номер та звітний період декларації з ПДВ, відповідно до якої здійснюється перерахування до бюджету ПДВ

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("242" – Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ);

3 – код за ЄДРПОУ платника, з рахунку якого Казначейство України перераховує кошти до бюджету в системі електронного адміністрування ПДВ (підприємство "Космос", що має код за ЄДРПОУ 15120560);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

7) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів класифікацій доходів бюджету 22080200, 22080300).

Приклад заповнення поля "Призначення платежу":

*

;

;

*22080200*00000000*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

;

;

;

*22080300*00000000*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080200*00000000*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080300*00000000*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – не заповнюється;

3 – не заповнюється;

4 – 22080200, 22080300 – коди класифікації доходів бюджету;

00000000 – код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря – юридичної особи, 3333333333 – реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря – фізичної особи – підприємця або АА111111 – серія та номер паспорта громадянина України орендаря – фізичної особи – підприємця (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

№ 150 – номер договору оренди;

05.07.2013. – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (види орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

8) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем).

Приклад заповнення поля "Призначення платежу":

*

;

;

*22080100*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

;

;

;

*22080200*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080300*11111111*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080100*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080200*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

*22080300*3333333333*№150*05.07.2013.*22222222*1*

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – не заповнюється;

3 – не заповнюється;

4 – 22080100, 22080200, 22080300 – коди класифікацій доходів бюджету;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 – реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря – фізичної особи – підприємця або АА111111 – серія та номер паспорта громадянина України орендаря – фізичної особи – підприємця (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

№ 150 – номер договору оренди;

05.07.2013. – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (види орендної плати: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

9) погашення платниками податків податкових векселів коштами.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення платником (підприємство "Космос", що має код за ЄДРПОУ 15120560) податкових векселів коштами.

*

;109

;15120560

;оплата податкового векселя

;

;

;ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("109" – оплата податкового векселя);

3 – код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)) платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;

10) погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами за підприємство "Надія", що має код за ЄДРПОУ 30611145:

*

;109

;30611145

;оплата податкового векселя

;

;

;ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("109" – оплата податкового векселя);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється оплата (підприємство "Надія", що має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – друкується номер податкового векселя;

11) сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" в разі сплати грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб, підприємством "Надія", що має код за ЄДРПОУ 30611145:

*

;130

;30611145

;сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("130" – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Надія", що має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

4. У разі сплати платежу до бюджету готівкою за заявою на переказ готівки банк при оформленні розрахункового документа у реквізиті "Призначення платежу" повторює текст, наведений у реквізиті "Призначення платежу" заяви на переказ готівки. Поле "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

у разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків 1234567890 або із серією та номером паспорта громадянина України АА111111 (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) земельного податку готівкою за заявою на переказ готівки:

*

;101

;1234567890

;земельний податок

;

;

;

*

;101

;АА111111

;земельний податок

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, – з реквізиту "код платника" заяви на переказ готівки;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу – з реквізиту "призначення платежу" заяви на переказ готівки;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

5. При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

1) сплата суми єдиного внеску підприємством "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559:

*

;101

;20120559

;єдиний внесок за травень

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

2) повернення платнику помилково сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на підставі розрахункових документів територіальних органів ДФС.

Приклад заповнення поля "Призначення платежу" у разі повернення платнику (підприємство "Колос", що має код за ЄДРПОУ 20120559) помилково сплачених коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

*

;107

;20120559

;повернення помилково зарахованих сум єдиного внеску

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("107" – повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому здійснено повернення (підприємство "Колос", що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

6. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

7. У разі заповнення поля "Призначення платежу" з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов’язання (код виду сплати 101).

8. У разі наявності у платника податків / платника єдиного внеску податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі "Призначення платежу" розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати органами ДФС присвоюється код виду сплати 140.

9. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до територіального органу ДФС за місцем реєстрації.

10. Перелік кодів видів сплати (які вказуються в полі "Призначення платежу") розрахункового документа наведено в додатку до цього Порядку.

 

Начальник Управління
організації обліку та аналізу інформації

С. І. Воробей

 

 

Додаток
до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів
(пункт 10)

 

Перелік кодів видів сплати

Код виду сплати

Вид сплати

101

Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*

107

Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску

108

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

109

Оплата податкового векселя*

110

Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

117

Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

121

Сплата адміністративного штрафу*

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

128

Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*

130

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб*

131

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

133

Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*

134

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження)*

135

Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів*

136

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення заборгованостей*

137

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів*

138

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб (інші надходження)*

140

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску*

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум*

147

Стягнення в межах виконавчого провадження

148

Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149

Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

160

Надходження до бюджету коштів за результатами роботи підрозділів Головного оперативного управління

242

Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

244

Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу*

246

Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу*

258

Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

350

Передоплата (доплата) митних платежів*

351

Перерахування до бюджету суми митних платежів

354

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

355

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*

358

Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб

 

____________
* Використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

____________