Внесено зміни до порядку складання звітності ломбардами

Шановні учасники Асоціації!
Звертаємо Вашу увагу на наступне.

Внесено зміни до  Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року N 2740, а саме:

1. Змінено строк подання квартальної та річної  звітності, а саме

квартальна фінансова звітність подається  – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом


річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року. 

2. Змінено строк подання  аудиторського висновку та річної фінансової звітністі

"2.6. До 01 червень року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг."

Звертаємо Вашу увагу на те, що у вказаному абзаці нової редакції Порядку упущені  слова «копію оприлюдненої» річної фінансової звітності.

З цього можна зробити висновок, що:

  • ломбард надає до Нацкомфінпослуг не копію, а примірник річної фінансової звітності та аудиторського висновку,
  • ломбард не зобов’язаний надавати Нацкомфінпослуг  підтвердження оприлюднення вказаної звітності.

Також зауважуємо, що обов’язок оприлюднювати річну фінансову звітність у ломбардів залишається у відповідності до ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме:

«4. Публічні акціонерні товариства, підприємства – емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях

У випадку виникнення питань – звертайтесь до виконавчого апарату Асоціації.