Щодо проходження навчання працівниками, відповідальними за проведення фінансового моніторингу

Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2013 року № 1118, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2014 за № 108/24885, було затверджено Вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – Вимоги до кваліфікації).

Вимогами до кваліфікації, які набули чинності 4 лютого 2014 року, встановлено кваліфікаційні вимоги, яким повинен відповідати працівник, відповідальний за проведення первинного фінансового моніторингу, у тому числі щодо необхідності підвищення кваліфікації особою, яка вперше призначена на посаду відповідального працівника.

Відповідно до пункту 6 Вимог до кваліфікації особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації протягом двох місяців з дня призначення на посаду.

Одночасно, пунктом 8 Вимог до кваліфікації визначено, що спеціальні вимоги до кваліфікації відповідальних працівників залежно від специфіки діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу можуть встановлюватися суб’єктами державного фінансового моніторингу.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у тому числі щодо ломбардів та інших фінансових установ здійснюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На сьогодні є чинним Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.09.2003 № 55, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.10.2003 за № 965/8286 (далі – Положення), відповідно до пункту 5 якого навчання новопризначених працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень. Будь-яких змін до Положення, у тому числі щодо строків проходження навчання новопризначеними відповідальними працівниками, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, не вносилось.

З урахуванням викладеного Асоціація вважає, що новопризначені відповідальні працівники ломбардів повинні, на сьогодні, проходити навчання протягом трьох місяців після призначення на посаду або надання відповідних повноважень.


Одночасно повідомляємо, що у 2014 році Асоціація до примірних правил та програми з проведення фінансового моніторингу змін не вносила. Проте, звертаємо увагу ломбардів на необхідність відслідковувати строки дії правил та програм проведення фінансового моніторингу, які були встановлені ломбардами для цих документів. У випадку закінчення строків дії правил та/або програми необхідно:

– оновлювати правила проведення фінансового моніторингу та/або програму проведення фінансового моніторингу;

– провести та оформити навчання з ознайомлення працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та/або програмою з фінмоніторингу;

– оформити відповідні розписки або відомості про ознайомлення під розпис працівників ломбарду, у т.ч. відокремлених підрозділів, з оновленими правилами та/або програмою з фінмоніторингу.

У випадку виникнення питань – звертайтесь до виконавчого апарату Асоціації.