Роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів Національного банку України щодо обмеження готівкових розрахунків

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.01.2014 р. N 11-116/3159

Генеральний департамент регулювання грошового обігу

Територіальним управлінням, структурним одиницям Національного банку України, банкам України та їх філіям, Незалежній асоціації банків України, Асоціації українських банків

 Роз’яснення з питань застосування нормативно-правових актів Національного банку України щодо обмеження готівкових розрахунків

У зв’язку із запитами, що надходять до Національного банку України щодо надання роз’яснень стосовно застосування окремих положень постанови Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 N 210 (далі – Постанова N 210) та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зі змінами (далі – Положення N 637), Національний банк України повідомляє таке.

1. Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), установлені пунктом 1 Постанови N 210 та пунктом 2.3 глави 2 Положення N 637, стосуються розрахунків як фізичної особи – платника з підприємством (підприємцем) – отримувачем, так і розрахунків підприємства (підприємця) – платника з фізичною особою – отримувачем.

2. Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), установлені пунктом 1 Постанови N 210 та пунктом 2.3 глави 2 Положення N 637, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі розрахунків за договорами, пов’язаними з корпоративними правами, наданням чи поверненням позики, виплатою неустойки.

3. Відповідно до вимог, установлених пунктом 1 Постанови N 210 та пунктом 2.3 глави 2 Положення N 637, обмежуються готівкові розрахунки між підприємством (підприємцем) та фізичною особою, що здійснюються протягом одного дня. Таким чином, сплата за договором, загальна сума за яким перевищує 150000 гривень, у різні дні частками, кожна з яких не перевищує встановленої суми обмеження, не суперечить законодавству.

Однак звертаємо увагу, що пунктом 2.1 глави 2 Положення N 637 передбачено, що підприємства (підприємці) мають здійснювати розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі.

4. Ураховуючи вимоги Постанови N 210 та Положення N 637 фізичні особи для здійснення розрахунків з фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більше 150000 гривень, а також з підприємствами (підприємцями) за товари (роботи, послуги) на суму більше 150000 гривень мають право внести кошти готівкою до банків або небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, для подальшого їх зарахування на рахунки отримувачів.

При цьому звертаємо увагу на особливості розрахунків між фізичними особами – резидентами та фізичними особами – нерезидентами. У разі здійснення розрахунків між фізичними особами – резидентами та фізичними особами – нерезидентами за договорами купівлі-продажу майна, що не є об’єктом іноземного інвестування в Україну, банкам необхідно пропонувати клієнтам для здійснення таких операцій використовувати окремий поточний рахунок нотаріуса. Так, нотаріусам для вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриваються окремі поточні рахунки у порядку, визначеному пунктом 4.5 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах (далі – Інструкція N 492), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (зі змінами). Порядок використання коштів за таким рахунком визначений пунктом 4.6 глави 4 Інструкції N 492.

5. Вимоги, установлені главою 2 Положення N 637 щодо проведення готівкових розрахунків, не поширюються на банки та територіальні управління Національного банку України під час проведення розрахунків за реалізовані населенню / здані населенням дорогоцінні та банківські метали і монети.

Якщо банк здійснює розрахунки готівкою, пов’язані із забезпеченням власних виробничих (господарських) потреб, то на такі розрахунки банку поширюються обмеження, установлені пунктом 1 Постанови N 210.

 

Заступник Голови
Національного банку України

В. І. Ричаківська