Типові помилки при подачі документів для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

Джерело http://nfp.gov.ua/news/374.html

«Типові помилки при подачі документів для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ»

1. При поданні Заявниками копії договору оренди нежитлового приміщення відсутній акт приймання-передачі приміщення, який відповідно до положень, зазначених у договорі, підтверджує передачу приміщення Товариству у користування;
2. Заявниками не враховуються повноваження органів управління товариством, встановлені установчими документами, при затвердженні внутрішніх документів (правил, типових договорів тощо) (наприклад, відповідно до установчих документів повноваження щодо затвердження внутрішніх документів відноситься до компетенції загальних зборів учасників, проте, фактично затверджені директором товариства);
3. Фінансові звітності подаються Заявниками не за формою, встановленою додатком 1  до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до  фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за
№ 336/22868, а саме:

  • не містять інформації щодо номера телефону;
  • назва графи «Зареєстрований капітал» розділу «Власний капітал» Балансу не відповідає зазначеній формі, оскільки назва графи розділу є «Зареєстрований (пайовий) капітал»;

4. Заявниками подаються копії договорів про надання фінансових послуг, проте відповідно до вимог «Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2003
№ 152, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за
№ 1252/8573, необхідно подавати оригінали примірних договорів надання фінансових послуг.