Щодо обмежень готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та/або фізичними особами

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 25.10.2013 р. N 25-311/19450
Щодо обмеження готівкових розрахунків між підприємством (підприємцем) та фізичною особою

<…>

Щодо обмежень готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та/або фізичними особами.

Відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 р. N 210 (далі – Постанова) установлено граничну суму розрахунків готівкою:

• підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

• фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п’ятидесяти тисяч) гривень.

Згідно з пунктом 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637, підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених Постановою.

Вимоги Постанови щодо обмеження готівкових розрахунків між підприємством (підприємцем) та фізичною особою стосуються розрахунків як фізичної особи – платника з підприємством (підприємцем) – отримувачем, так і розрахунків підприємства (підприємця) – платника з фізичною особою – отримувачем.

Однак, у разі проведення зазначених у зверненні розрахунків, вони не є готівковими, а отже обмеження, встановлене Постановою, на них не поширюється.

Щодо розрахунків за поточними (картковими) рахунками. Особливості використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись із застосуванням електронних платіжних засобів, визначено главою 8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління національного банку України від 12.11.2003 р. N 492.

Згідно із пунктом 8.2 глави 8 Інструкції поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.

 

Заступник директора
Генерального департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем

І. Тютюн