Щодо відповідальності при поданні ломбардами до Нацкомфінпослуг виправлених форм звітності (коригуючої звітності)

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 16.07.2013 року № 2281 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», яке набуло чинності 20.08.2013 року, внесено зміни до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2740 (далі – Порядок).

Звертаємо увагу, що згідно із затвердженими змінами суттєво змінились строки та порядок подання ломбардами до Нацкомфінпослуг виправлених форм звітності (коригуючої звітності).

Так, відповідно до пункту 2.5 Порядку (у редакції розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.07.2013 року № 2281) у разі самостійного виявлення ломбардом помилок, що містяться в раніше поданій звітності, він має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

Також звертаємо увагу, що Порядок доповнено пунктом 2.7, відповідно до якого:
– звітність, що складається відповідно до Порядку, повинна ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку ломбарду та відображати всі дані, визначені Порядком;
– ломбарди зобов’язані забезпечити правильність складання та своєчасне подання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного року, повинна відповідати інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками;

Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до ломбарду відповідно до чинного законодавства у разі, якщо звітність складена та/або подана з порушеннями вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:
електронна форма звітності ломбарду не відповідає паперовій формі;
звітність подана не в повному обсязі;
звітність надана тільки в одній із форм (паперовій або електронній);
звітність містить інформацію, яка суперечить даним звітності, поданої ломбардом за попередні періоди;
звітність відповідно до цього Порядку є неподаною або поданою несвоєчасно;
звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою.

При цьому, згідно із положеннями абзацу третього пункту 1.2 Порядку прийнятою звітністю вважається звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що відповідальним працівником Нацкомфінпослуг зроблено відмітку на титульному аркуші паперової форми звітності.

У зв’язку з викладеним, вважаємо за необхідне звернути увагу ломбардів, що відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», за неподання або несвоєчасне подання інформації передбачено штрафні санкції у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.