Щодо складання та подання звітності ломбардами

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у серпні 2013 року, набули чинності зміни до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження Держфінпослуг  4 листопада 2004 року N 2740)- далі Порядок.

Зміни торкнулися наступного:

 • змінено кінцевий строк подання звітності за рік до Нацкомфінпослуг – відтепер до 9 лютого року, наступного за звітним (було до 20 лютого),
 •  змінено термін виправлення помилок, що виявлені ломбардом в поданій звітності – відтепер  не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності (було  – не пізніше останнього терміну подання наступної звітності).
 • змінено кінцевий строк подання аудиторського висновку та річної фінансової звітності, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором  –  відтепер до 1 червня року, наступного за звітним (було до 1 липня року, наступного за звітним).

Крім того, введено термін

«прийнята звітність – звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що відповідальним працівником Нацкомфінпослуг зроблено відмітку на титульному аркуші паперової форми звітності.»

Звітність, що складається відповідно до Порядку, повинна ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку ломбарду та відображати всі дані, визначені цим Порядком.

Ломбарди зобов’язані забезпечити правильність складання та своєчасне подання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного року, повинна відповідати інформації на початок наступного звітного року за відповідними рядками.

Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу
до ломбарду відповідно до чинного законодавства у разі, якщо звітність складена та/або подана з порушеннями вимог законодавства, у тому числі Порядку, зокрема:

 • електронна форма звітності ломбарду не відповідає паперовій формі;
 • звітність подана не в повному обсязі;
 • звітність надана тільки в одній із форм (паперовій або електронній);
 • звітність містить інформацію, яка суперечить даним звітності, поданої ломбардом за попередні періоди;
 • звітність відповідно до цього Порядку є неподаною або поданою несвоєчасно;
 • звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою.

  У випадку виникнення  питань  – прохання  звертатись до виконавчого апарату Асоціації.