Щодо подання ломбардами звітності до Нацкомфінпослуг за 1 квартал 2013 року

Шановні учасники ломбардного ринку!

Нагадуємо, що у відповідності до вимог Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 р. № 2740 (далі – регуляторна звітність), в строк до 25 квітня 2013 року, ломбарди мають подати до Нацкомфінпослуг звітність на 1 квартал 2013 року за  формами:

1. Загальна інформація про ломбард (додаток 1);

2. Звіт про склад активів та пасивів ломбарду (додаток 2);

3. Звіт про діяльність ломбарду (додаток 3).

Також нагадуємо, що у відповідності до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419, ломбарди, при наданні фінансових послуг (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010) – починаючи з 1 січня 2013 року мають складати фінансову звітність та консолідовану  фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

У відповідності до п.  11 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року,  N 73 :

«Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності».

Враховуючи вищевикладене, у випадку, якщо ломбардом обрано дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)  – 01 січня 2013 року – регуляторна звітність до Нацкомфінпослуг за 1 квартал 2013 року  складається на підставі даних бухгалтерського обліку з урахування МСФЗ. При  цьому, при поданні звітності до Нацкомфіпослуг, рекомендуємо, додатково надавати лист про те, що, звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтесь до виконавчого апарату Асоціації.