Андрій Стасевський: разом з Державною податковою службою ми втілюємо єдину політику у сфері обов’язкових платежів

Источник: http://www.dfp.gov.ua
Андрій Стасевський звернувся до Голови ДПС України Олександра Клименка з пропозицією укласти Угоду про інформаційне співробітництво між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державною податковою службою України – відповідні документи він підписав сьогодні.

Інформаційне співробітництво між Нацкомфінпослуг та ДПС є вкрай важливим для забезпечення ефективного державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства у цій сфері, запобігання і припинення порушень на ринках фінансових послуг та реалізації єдиної державної політики у сфері податкових відносин, обов’язкових платежів, посилення контролю за дотриманням податкового законодавства учасниками ринків фінансових послуг.

Угода дозволить оптимізувати інформаційні відносини, які виникають у практичній діяльності Нацкомфінпослуг та ДПС при одержанні, використанні та зберіганні отриманої інформації, а також відносини щодо організації та проведення спільних перевірок учасників ринків фінансових послуг.

Андрій Стасевький зазначив, що інформаційне співробітництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державної податкової служби України сприятиме покращенню інвестиційного клімату, створенню рівних конкурентних умов, зростанню економіки, і, відповідно, надходжень до Державного бюджету. Неупереджене, справедливе застосування чинного законодавства, обмеження можливості корупційних проявів, прозорість у роботі регулятора сприятиме підтриманню паритету інтересів держави і фінансових установ.