Щодо оподаткування дитячих святкових подарунків податком на доходи фізичних осіб

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 08.10.2012 р. N 2972/0/51-12/17-1115

Про розгляд листа

Державна податкова служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, розглянула в межах своєї компетенції вашого листа від 12.09.2012 р. N 05/01-16/1585 щодо оподаткування дитячих святкових подарунків податком на доходи фізичних осіб і повідомляє наступне.

Оподаткування доходів фізичних осіб з 01.01.2011 р. здійснюється у відповідності до Розділу IV "Податок на доходи фізичних осіб" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. N 2755-VI (далі – Кодекс), абзацем "е" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 якого встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку.

Відповідно до пп. 14.1.47 п. 14.1 статті 14 Кодексу додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 статті 164 Кодексу (п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Водночас п. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, тобто в 2012 році – 536,50 грн., за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Згідно з пп. "б" п. 176.2 ст. 176 Кодексу вищевказані доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку; і сум утриманого з них податку за формою N 1ДФ відповідно до наказу ДПА України від 24.12.2010 р. N 1020, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 р. за N 46/18784. За ознакою "160" відображається вартість новорічних подарунків, яка надана у розмірі, що не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, та за ознакою "126" – у разі перевищення такої суми.

При цьому зазначимо, що відповідно до п. 5.2 ст. 5 Кодексу, у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Заступник Голови
А. П. Ігнатов