Повідомлення Держфінпослуг (Нацкомфінпослуг) про оприлюднення річної фінансової звітності

Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у  відповідності до п. 2.6. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740  "Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України":
"до 1 липня року, наступного за звітним, ломбард подає до Держфінпослуг копію оприлюдненої річної фінансової звітності. Достовірність та повнота річної фінансової звітності має бути підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, що ведеться Держфінпослуг, та який має право проводити аудиторські перевірки фінансових установ."

Також нагадуємо, що у  відповідності до ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  :
"оприлюднення річної фінансової звітністі та річної консолідованої фінансової звітністі разом з аудиторським висновком здійснюється не тільки шляхом опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях, а й з обов’язковим  розміщенням на власній веб-сторінці ломбарду"

Інформацію про веб-сторінку ломбарду – необхідно вносити до Державного реєстру фінансових установ/

У випадку виникнення питань прохання звертатись до виконачого апарату Асоціації.