Щодо підвищення вимог до кваліфікації головних бухгалтерів ломбардів

15 грудня 2011 року, розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 707, внесено зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (далі   – Зміни).

Зміни торкнулися наступних положень:

1. Підвищено вимоги до кваліфікації до головних бухгалтерів фінансових установ.

Відтепер, головний бухгалтер ломбарду, крім інших вимог, визначених Професійними вимогами повинен:

  • мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту;

Коментар. Згідно чинного законодавства, до базової вищої освіти належать освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, до повної вищої освіти: спеціаліст, магістр.

Термін «відповідний напрямок підготовки»  вимагає отримання вищої освіти за відповідними кваліфікаціями, наприклад: спеціаліст з обліку та аудиту, тощо.

  • мати стаж роботи не менше трьох років:

на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю,

або

стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю.

 2. Крім того, розширено коло осіб, на яких розповсюджується дія Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Отже, якщо в ломбарді штатним розкладом не передбачено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, а бухгалтерський та податковий облік  ведеться на підставі цивільно-правового договору з фізичною особою – підприємцем, або юридичною особою (аудиторською компанією, бухгалтерською службою, тощо) – такі особи також повинні відповідати вимогам, визначених  Професійними вимогами до головних бухгалтерів фінансових установ, а саме ці особи повинні:

а) мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту;

б) пройти  підвищення  кваліфікації за формою "спеціалізація" відповідно до програм, погоджених із Держфінпослуг;

в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років;

г) протягом   останніх   п’яти   років  не  бути  керівником, фінансовим  директором   або   головним   бухгалтером   фінансової установи,   визнаної   банкрутом,  підданої  процедурі  примусової ліквідації,  або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом,  який  здійснює  регулювання ринків фінансових послуг,  у вигляді  відсторонення  керівництва  від   управління   фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

ґ) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері  господарської  та  службової  діяльності,  а  також не бути позбавленим  права  обіймати  певні  посади  та  займатися  певною діяльністю.

Зміни набувають чинності з дати  їх офіційного оприлюднення.