Щодо сплати ПДФО за відокремлені підрозділи (які не уповноважені його нараховувати)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.07.2011 р. N 7957/5/17-0216

Про розгляд листа

Державна податкова служба України, згідно із ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула ваш лист від […] та від […] щодо перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб і повідомляє.

Обов’язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI (далі – Кодекс) покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах статті 167 Кодексу.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено статтею 168 Кодексу, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахування до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України (із змінами та доповненнями) податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" всі відокремлені підрозділи юридичної особи, які утворені для здійснення господарської діяльності, у тому числі і такі, яким в установленому порядку не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, повинні бути включені до Єдиного державного реєстру.

Згідно з п. 63.2 ст. 63 Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому наказом ДПА України від 22.12.2010 N 979, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за N 1439/18734.

 

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України

С. І. Лекарь