Щодо змін до документів, які надаються при внесенні до Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи ломбарду


На сьогодняшній день, для внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ, крім документів, передбачених п.3.3 Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (далі – Положення), а саме: 

заяви про внесення інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи (додаток 6 до Положення про Державний реєстр);
реєстраційної картки з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи в паперовій (додаток 4 до Положення про Державний реєстр) та електронній формі у форматі, установленому Держфінпослуг;
– довідки про відповідність відокремленого підрозділу ломбарду встановленим до нього вимогам законодавства із зазначенням дати та номера документа про прийняття рішення щодо затвердження положення про відокремлений підрозділ ломбарду (додаток 2 до цього Положення).

 – ломбарди надають до Держфінпослуг ще й  додаткові документи, що підтверджують відомості в довідках, викладених вище.

Означене регламентоване п. 3.4. Положення,  у відповідності до якого Держфінпослуг  має право здійснювати перевірку відомостей та може запросити надання додаткових документів.

Документами, які підтверджують дані, що містяться в поданих ломбардом документах для внесення інформації про ломбард або його відокремлений підрозділ до Реєстру є:
 – копії документів, що підтверджують право користування  приміщенням за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (договір оренди, тощо),
 – копія рішення ломбарду щодо створення відокремленого підрозділу ломбарду,
 – копія положення про відокремлений підрозділ ломбарду,
 – фінансова звітність, складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, за станом на останній день місяця, що передує поданню заяви  – підтверджує наявність власного капіталу, у розмірі не нижче, ніж встановлений законодавством для ломбардів.  

Всі документи, що надаються до Держфінпослуг мають відповідати вимогам чинного законодавства.

Звертаємо Вашу увагу на те, що 22 квітня 2011 року внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".
Оновлена форма – додається.

Нагадуємо, що невідповідність поданих до Держфінпослуг документів вимогам чинного законодавства є підставою для залишення документів без розгляду.