Курси підвищення кваліфікації за навчальним курсом «Основи оцінювання дорогоцінних металів та виробів з них»

Навчально-методичний відділ Державної пробірної служби (ліцензія Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2010 р. серія АВ № 506181) оголошує набір на курси підвищення кваліфікації за програмою «Пробірний контроль» за навчальним курсом «Основи оцінювання дорогоцінних металів та виробів з них» .

Основними формами організації навчального процесу є:
· навчальні заняття (лекції, практичні і лабораторні);
· контрольні заходи.

Навчання за професійною програмою розрахованою
на 72-години

Двотижневе навчання (10 робочих днів) за 72-годинною професійною програмою проводиться щомісяця, крім канікулярного періоду (липень-серпень).
Групи формуються згідно з поданими листами-заявами і складаються з 20 слухачів. Вартість навчання на одну особу складає 3180 грн. 00 коп. з ПДВ .
Професійна програма носить комплексний характер і передбачає навчання за:
загальною складовою удосконалення існуючих та оновлення знань і умінь з правових, економіко-фінансових, управлінських, соціально-гуманітарних та інших питань професійної діяльності відповідної категорії слухачів;
функціональною складовою – здобуття додаткових знань і умінь відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик відповідної категорії слухачів, що допоможуть їм забезпечити ефективне виконання своїх професійних обов’язків;
галузевою складовою – здобуття додаткових знань і умінь з новітніх досягнень у певній галузі або сфері діяльності (зокрема у сфері державного пробірного контролю тощо).

Основні теми, що розглядаються під час навчання:
 • основи законодавства України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 • державні пробірні клейма. Клейма-іменники;
 • способи клеймування виробів з дорогоцінних металів, визначення справжності відбитків пробірних клейм;
 • випробування ювелірних виробів із сплавів золота, срібла, платини, паладію на пробірному камені з метою визначення проби;
 • хімічні реактиви, які застосовуються при випробуванні ювелірних виробів, техніка безпеки при користуванні ними;
 • методологія проведення пробірного контролю;
 • приймання ювелірних виробів та брухту дорогоцінних металів, ваговимірювальні засоби;
 • міжнародний ринок дорогоцінних металів. Особливості роботи з банківськими металами на світовому та внутрішньому ринках;
 • сучасні методи та прилади для якісного і кількісного визначення дорогоцінних металів тощо.

Навчальний процес у ДПС забезпечено системою контролю знань слухачів, до якого входять:
вхідний контроль – виявлення рівня знань, умінь і навичок, якими вже володіють слухачі, з метою визначення ступеню їх готовності до сприйняття нових навчальних тем, курсів, окремих модулів тощо, що проводиться, як правило, перед початком навчання у формі тестування (анкетування) із використанням методів відкритих, закритих запитань;
поточний контроль, що здійснюється під час проведення практичних, лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості слухачів до виконання конкретної роботи, може проводитися викладачем за бажанням в усній чи письмовій формі;
вихідний контроль – визначення якості засвоєння знань слухачами для загальної оцінки результатів навчання, проводиться у формі тестування (анкетування) із використанням методів відкритих, закритих запитань;
підсумковий контроль проводиться у вигляді комплексного підсумкового контролю (комплексної підсумкової роботи) в усній та (або) письмовій формах з метою визначення якості засвоєння професійної програми та оцінки результатів навчання на етапі його завершення.
Комплексний підсумковий контроль здійснюється в ДПС двома кваліфікаційними комісіями (по 3 особи в кожній), до складу яких входять голова і члени комісій (викладачі з певних провідних навчальних тем, організатори навчання).
Слухачі, які повністю виконали професійну програму та успішно пройшли комплексний підсумковий контроль, отримують свідоцтво державного зразка.

Продовжується практика проведення виїзних курсів, що отримали позитивний відгук у південному регіоні. Так, на базі Південного казенного підприємства пробірного контролю (м. Одеса) відповідно до Плану-графіку проводиться навчання суб’єктів господарювання за професійною програмою зазначеною вище, де створені відповідні навчально-методичні та матеріально-технічні умови.

Викладацький склад

Навчальний процес забезпечується науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, працівниками Державної пробірної служби, Міністерства фінансів України, Державної скарбниці Національного банку України та банків.

Навчальний процес забезпечено навчальними планами і програмами, відповідною навчально-методичною літературою та нормативними документами, що регламентують діяльність у даній сфері.

Особи, які бажають пройти навчання з підвищення кваліфікації в навчально-методичному відділі за навчальним курсом "Основи оцінювання дорогоцінних металів та виробів з них", перш за все, мають надіслати лист-заяву встановленої форми (додаток 1) поштою за адресою:

Державна пробірна служба, вул. О. Шмідта, 26, м. Київ, 04107

або на телефон/факс Державної пробірної служби:

(044) 486-38-11

Зарахування на навчання проходить у порядку черги реєстрації листів. Перед проходженням підвищення кваліфікації слухачі мають подати до навчально-методичного відділу такий пакет документів:

 • договір про надання освітніх послуг – 2 примірники;
 • копію платіжного доручення (квитанцію) про оплату;
 • копію свідоцтва платника податку на додану вартість (свідоцтво єдиного податку, ідентифікаційний код);
 • копію 1-ої, 2-ої та 11-ої сторінки паспорту;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію.

  За 10 днів до початку навчання працівники навчально-методичного відділу за вказаними в листі-заяві контактними телефонами повідомляють про дату початку навчання. Після чого за вказаною поштовою адресою або телефоном/факсом здійснюється розсилка протоколу погодження договірної ціни та рахунку-фактури для оплати наданих послуг.

  Організацію і проведення навчального процесу забезпечують працівники навчально-методичного відділу Державної пробірної служби:
  Рябова Олена Борисівна – начальник відділу;
  Бабенко Олена Миколаївна – головний спеціаліст
  Боярко Ірина Петрівна – провідний спеціаліст.

  За більш детальною інформацією слід звертатися до навчально-методичного відділу Державної пробірної служби за телефоном:

  (044) 206-70-39.