Оприлюднення річної фінансової звітності. Інформація про засоби масової інформації, які надають знижку учасникам Всеукраїнської асоціації ломбардів при здійсненні оприлюднення річної фінансової звітності

 
text  Шановні учасники Асоціації!

Нагадуємо, що у відповідності до ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

"Відкриті акціонерні товариства, підприємства – емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов‘язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань."

Достовірність та повнота річної фінансової звітності має бути підтверджена аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, що ведеться Держфінпослуг, та який має право проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Інформація про засоби масової інформації, які надають знижку учасникам Всеукраїнської асоціації ломбардів при здійсненні оприлюднення річної фінансової звітності:

 1.      Тижневик "Україна Бізнес"

 Вартість публікації :

 –          для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 1100 грн.,

 –          для інших осіб – 1300 грн.

тел.:  /044/ 238 68 38/39

тел./факс: /044/ 234 25 55; /044/ 298 68 40

 e-mail: ukrbizn@ukrbizn.com; inform@ukrbizn.com

 контактні особи: Любов; Наталя Олександрівна.

  2.      Редакція "Фінансовий маркетинг" .

 Вартість публікації:

 –          для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 500 грн.,

 –          для інших осіб – 820 грн.

 тел.: /0482/ 357 880

 тел./факс: /0482/ 357 879

 e-mail: teodor44@mail.ru

 контактна особа: Ольга Рулинська

3. Періодичне видання «Вісник кредитної кооперації: аналітично-інформаційний додаток» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 13984-2957Р від «07» квітня 2008 року.

 –          для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 800 грн.,

 –          для інших осіб – 1000 грн.

 тел.: /044/ 390-32-84

 e-mail: office@vaks.org.ua.
контактна особа: Анна Нагребельна