До уваги головних бухгалтерів ломбардів! Запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів (щодо складання та подання фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг)

З метою сприяння складанню фінансовими установами достовірної та прозорої фінансової звітності за 2010 рік та керуючись статтею 14, пунктами 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Держфінпослуг повідомляє.

Річна фінансова звітність, що подається фінансовими установами, складається в обсязі, визначеному для річної фінансової звітності частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає:
– баланс,
– звіт про фінансові результати,
– звіт про рух грошових коштів,
– звіт про власний капітал та
–  примітки до звітів.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.10 № 382, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.10 за № 470/17765, внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" (дивись файл, що додається), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691 (із змінами), та запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів.

Враховуючи зазначене, при поданні фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг слід взяти до уваги, що:

1. Фінансові компанії складають форму Звіту про рух грошових коштів у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін, а в електронній формі з урахуванням змін до Структури файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 20.01.11 № 30 за допомогою програми, яка розташована на офіційному WEB-сайті Держфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua/905.html) у розділі "Електронна взаємодія з учасниками ринку".

2. Страховики та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення складають форму Звіту про рух грошових коштів у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін; заповнення в електронній формі буде запроваджено після внесення змін в програмне забезпечення щодо формування файлів у форматі, встановленому Держфінпослуг, про що буде повідомлено додатково.

3. Ломбарди, кредитні спілки та інші кредитні установи складають форму Звіту про рух грошових коштів тільки у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін.

Крім того, звертаємо увагу фінансових установ на те, що при складанні форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік:

– слід керуватися Змінами до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 12.01.11 № 10;

– відповідно до спільного листа Міністерства фінансів України від 14.01.11 №31-34020-06-5/893 та Державного комітету статистики України від 14.01.11 №04/4-7/28 дані в рядках графи 4 "За аналогічний період попереднього року" форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік підприємствами можуть не наводитися у зв’язку з тим, що показники розділу І "Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності" зазначеної форми за 2010 рік не збігаються з показниками цього розділу за 2009 рік.