Проект змін до Правил торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

               Міністерство фінансів України оприлюднило проект змін до нормативно правових актів, що регулюють оббіг дорогоцінних металів.
               Проектом пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 802, якою затверджуються Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності (далі – Постанова), а саме:

              "4) абзац четвертий пункту 12 Постанови викласти в такій редакції:
Не куплені на зазначених умовах Мінфіном та Національним банком ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, скупники та ломбарди продають Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та Державній скарбниці Національного банку, переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам та фізичним особами на підставі укладених договорів купівлі-продажу».

               Правові наслідки прийняття означеної норми:
 – ломбарди отримають право реалізувати невикуплені ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння фізичним особам.
Отже, ломбарди  зможуть здійснювати діяльність з роздрібної торгівлі ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що виступали в якості забезпечення зобов’язань за договорами фінансового кредиту і застави та не були викуплені заставодавцями.
              Звертаємо Вашу увагу на те, що означене стосується виключно ювелірних та побутових виробів та не стосується брухту дорогоцінного металу, що приймається у заклад.

               Враховуючи вищевикладене, пропонується внести зміни і до постанови  Кабінету Міністрів України 25 березня 1999 р. № 460, якою затверджено Правила роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 
Зміни стосуються  маркування виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що були у використанні, а саме:
"251. Продаж ювелірних виробів, які були у вжитку, здійснюється за умови обов’язкового проставлення у товарному ярлику позначки «виріб був у вжитку» або «б/в».

Повний текст проекту регуляторного акту:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___    __________ 2011 р. № ____

Київ

 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

 Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   

Прем’єр-міністр України                                       М. АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __ ______ 2011 р. № ____

 ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку продажу суб’єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 653 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 697), абзаци сьомий та восьмий пункту 6 виключити.

 2. У Правилах торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 802 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 825; 2003 р.,                 № 52, ст. 2823):

 1) у пункті 2:

 в абзацах другому, сьомому та восьмому слова «і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством» виключити;

 в абзацах четвертому та п’ятому слова «спеціальних дозволів (ліцензій)» в усіх відмінках замінити словом «ліцензій» у відповідному відмінку;

 в абзаці дев’ятому слова «а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність» виключити;

 2) у пункті 8 слова «спеціальних дозволів (ліцензій)» замінити словом «ліцензій»;

 3) пункт 11 виключити;

 4) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

 «Не куплені на зазначених умовах Мінфіном та Національним банком ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, скупники та ломбарди продають Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та Державній скарбниці Національного банку, переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам та фізичним особами на підставі укладених договорів купівлі-продажу».

 3. У Правилах роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 25 березня 1999 р. № 460 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 517; 2003, № 52, ст. 460):

 1) абзац другий пункту 1 виключити;

 2) у пунктах 12 та 14 цифри «14» замінити цифрою «8»;

 3) у пункті 14 слова «в обладнаному в торгівельному залі «Куточку продавця»» замінити словами «в торговельному приміщенні і повинні бути доступні для споживачів»;

 4) абзац другий пункту 16 виключити;

 5) у пункті 17:

 в абзаці першому слова «товарний ярлик або індивідуальну упаковку, групову, транспортну тару і пакувальний лист» замінити словами «товарного ярлика або індивідуальної упаковки, групової, транспортної тари і пакувального листа»;

 в абзаці другому слова «Типове маркування» замінити словами «Товарний ярлик»;

6) абзац перший пункту 18 викласти в такій редакції:

«Приймання виробів з дорогоцінних металів вітчизняного виробництва здійснюється тільки за наявності на виробах відбитків іменників виробників та відбитків державних пробірних клейм України. Приймання виробів з дорогоцінних металів іноземного виробництва здійснюється за наявності на виробах відбитків державних пробірних клейм України»;

 7) після пункту 25 доповнити новим пунктом такого змісту:

 «251. Продаж ювелірних виробів, які були у вжитку, здійснюється за умови обов’язкового проставлення у товарному ярлику позначки «виріб був у вжитку» або «б/в».

 4. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 546 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності, розроблення, виробництва, сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 42, ст. 1399):

             1) у назві слова «розроблення, виробництва, сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів» виключити;

             2) абзац третій пункту 1 виключити;

             3) в абзаці третьому пункту 5 додатка 1 до постанови слово «десяти» замінити словом «п’яти»;

             4) додаток 2 до постанови визнати таким, що втратив чинність.

____________