Нагадування про подання ломбардами до Міністерства фінансів України звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1-ДМ-ДК) за 4 квартал 2010 року

Шановні учасники Асоціації, нагадуємо, що у відповідності до  вимог наказу Міністерства фінансів України  № 894 від 07.07.2008 року «Про затвердження форми звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та порядку його складання», який є чинним насьогодняшній день,  ломбардам, як і іншим суб’єктам, які згідно із законодавством України здійснюють операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, що підлягають ліцензуванню необхідно до 20 січня подати до Міністерства фінансів України Звіт про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням (Форма 1-ДМ-ДК) за 4 квартал 2010 року (далі – Звіт).

Звіт складається на підставі даних поточного обліку щодо обігу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них та подається ломбардами щоквартально окремо за кожний звітний період (квартал). Звіт складається  станом на останній день звітного періоду.

Звітні дані щодо дорогоцінних металів та виробів з них подаються з точністю до одного грама в перерахунку на вагу чистого металу (тобто в пробі 999,9). Звітні дані щодо алмазів (оброблених та необроблених) зазначаються у каратах з точністю до однієї десятої карата, якщо інше не зазначено у відповідній графі Звіту.

Визначення у виробі маси дорогоцінного металу в чистоті здійснюється наступним чином: від загальної маси виробу необхідно відняти масу вставки, отриману масу дорогоцінного металу в лігатурі (в пробі) необхідно помножити на пробу, а потім розділити на 999,9   – таким чином, отримаємо масу дорогоцінного металу в чистоті.

Щоб відняти від маси виробу вагу вставки, зазначену в каратах, необхідно вагу в каратах перевести у грами, 1 карат = 0,2 г.

Звіт складається за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення та надається  в електронному та паперовому вигляді.

Звіт підписується керівником ломбарду, головним бухгалтером (у разі наявності) і скріплюється печаткою та має бути надісланий до Міністерства фінансів України поштою в паперовому вигляді на адресу: 01008, м. Київ. вул. Грушевського, 12/2.

В електронному вигляді звіт обов’язково слід надсилати на адресу: Nakaz894minfin.gov.ua

За відсутності можливості надсилати звіт електронною поштою його необхідно зберегти на магнітному носії (диск, дискета) та надсилати поштою разом  із  паперовим примірником.

Нагадуємо, що програмне забезпечення для заповнення електронної форми Звіту розміщене на офіційному на веб-сайті Міністерства фінансів України  http://www.minfin.gov.ua в рубриці "Ліцензування: порядок, документи / Операції з дорогоцінними металами та камінням / Операції з дорогоцінними металами та камінням",  та містить інструкцію з його експлуатації.

Довідкову інформацію щодо встановлення програмного забезпечення по заповненню форм Звіту в електронному вигляді можна отримати  за телефоном: (8044) 461-78-87.

Довідки щодо заповнення форм Звіту надаються співробітниками Міністерства фінансів України за телефонами: (8044) 489-31-90, 489-31-00, 277-55-29, 489-18-25.

У випадку виникнення додаткових питань – звертайтеся до виконавчого апарату Асоціації.